DISCLAIMER & PRIVACY

Het onderstaande is van toepassing op alle webshops van Keuker Trading:

Door deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Alle afbeeldingen, foto's, teksten en ontwerp zijn intellectueel eigendom van Keuker Trading. Zij mogen niet zonder meer gekopieerd, verspreid, afgedrukt, bewerkt of op enige andere manier gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s).
Gepubliceerde teksten en beschrijvingen zijn met de grootste zorg samengesteld, doch zijn onvolkomenheden nooit geheel uit te sluiten. De auteur(s) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgen welke ontstaan zijn door gebruik van deze teksten, beelden of beschrijvingen zoals gepubliceerd op deze website of in ander gepubliceerd materiaal. Indien u gebruik wilt maken van enig materiaal dan kunt u contact met ons opnemen.

Keuker Trading mag deze webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Keuker Trading is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, is Keuker Trading niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging en/of erkenning van die bestanden in.
Keuker Trading besteedt veel zorg aan de informatie op de site. Keuker Trading probeert de product en prijsinformatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven.
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op onze website aangeboden informatie. (zie algemene voorwaarden)

Kleuren

Keuker Trading kan niet garanderen dat de kleuren van de producten op de website exact de kleuren van de producten in werkelijkheid weergeven. De weergave van de kleuren hangt af van de instellingen van uw computer.

Auteursrecht

De inhoud van de websites van Keuker Trading zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Keuker Trading

Privacy statement

Keuker Trading werkt aan uw privacy op het internet en heeft daarvoor een privacy policy ontwikkeld. Deze privacy policy is bestemd voor het behandelen van de persoonlijke gegevens die u verstrekt aan Keuker Trading. De inhoud van deze privacy policy kan aan verandering onderhevig zijn. Keuker Trading behoudt zich het recht deze privacy policy te wijzigen. Daarom raden wij u aan iedere keer dat u onze website bezoekt deze privacy policy door te nemen.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Keuker Trading klantenbestand. De verantwoordelijke voor de opslag van deze gegevens is:

Keuker Trading .
t.a.v. Jerrycan-winkel
Van Houtenstraat 13
3601 XJ Maarssen
Nederland


Uw gegevens worden door Keuker Trading gebruikt voor beoordeling, aangaan en uitvoering van de met u gesloten leveringsovereenkomst en het beheer van de daaruit vloeiende klantrelatie.

Door u in te schrijven voor de Keuker Trading newsletter geeft u Keuker Trading toestemming uw gegevens op te slaan.

Alle gegevens die door Keuker Trading verzameld worden, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die door u aan Keuker Trading wordt verstrekt zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van pogingen tot onrechtmatige en of strafbare gedragingen gericht tegen Keuker Trading, haar klanten en haar medewerkers.

Inzicht in persoonsgegevens

Om inzicht te krijgen in de persoonlijke gegevens die Keuker Trading van u bewaart, heeft u het recht contact op te nemen met Keuker Trading. Indien deze gegevens foutief, onvolledig of irrelevant zijn kunt u verzoeken de gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw gegevens ook zelf aanpassen op onze site. Dit doet u door in te loggen en naar uw account te gaan. Daar kunt u uw gegevens aanpassen.

Adreswijzigingen

Als klant van Keuker Trading bent u verplicht Keuker Trading van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Keuker Trading geen wijzigingen ontvangt bent u geacht woonachtig te zijn op het laatst opgegeven adres. Zonder ontvangen adreswijziging blijft u aansprakelijk voor bezorgde producten op uw oude adres.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verstuurd van onze website. Deze tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Deze cookies vergemakkelijken uw volgende bezoek aan onze website omdat ze uw computer herkennen. U hoeft zo niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Door een cookie kan
Keuker Trading inzicht krijgen in de bezoekfrequentie/ bezoekersaantallen en de door u gekozen pagina's op onze website. Zo kan Keuker Trading het aanbod afstellen op uw wensen aan de hand van eerdere bezoeken en gekozen artikelen. Als het niet nodig is in een cookie persoonsgegevens op te slaan, dan doet Keuker Trading dit niet. Cookies kunnen uw computer en de bestanden die daar opstaan niet beschadigen.

In uw browser kunt u zelf instellen of u een melding wilt ontvangen als een website een cookie naar uw computer wil versturen. Vervolgens kunt u dan kiezen of u een cookie wilt accepteren of niet. U kunt er ook voor kiezen helemaal geen cookies van een website te accepteren. Dit doet u door in uw browser naar het help menu te gaan. Maakt u de keuze om geen cookies te accepteren, dan blijft het mogelijk onze site te bezoeken. Wel is het mogelijk dat bepaalde functies op de website niet of niet goed werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken indien u geen cookies accepteert.

Links

De webshops van Keuker Trading kunnen links bevatten naar ander websites. Deze websites vallen niet onder de controle van Keuker Trading. Keuker Trading kan geen verantwoording nemen voor de bescherming van de privacy of inhoud van deze websites. Keuker Trading  biedt deze links aan om onze bezoekers attent te maken op andere leuke websites die informatie bieden over specifieke onderwerpen.

Gebruik website

Indien u de site van Keuker Trading gebruikt, dient u deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. U dient de adviezen in de privacy policy te begrijpen en op te volgen. Indien u het met de privacy policy van Keuker Trading  oneens bent raden wij u aan de site niet te gebruiken.

Indien u wenst te reageren op de privacy policy van Keuker Trading of indien u vind dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is vragen wij u contact op te nemen via het vragenformulier dat u op onze site vind bij Contact.

Beveiligde server

Keuker Trading  heeft maatregelen genomen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, verminking en onrechtmatige verwerking.

Auteursrecht

De inhoud van de websites van Keuker Trading zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Keuker Trading.


Colofon

 

Contact:
Keuker Trading
t.a.v. Jerrycan-winkel
Van Houtenstraat 13 (geen bezoekadres)
3601 XJ Maarssen
Nederland

Telefoon: +31 (0)612814955
E-mail: info@jerrycan-winkel.nl

Openingstijden dinsdag  t/m zaterdag  10:00 -17:00

KvK-nummer: 77392361
BTW nummer: NL003189743B21

Bank:
Rabobank
Ten name van: Keuker Trading
IBAN: NL34 RABO 0351340912